• Gossen Metrawatt
  • Camille Bauer

Technische Merkmale

COIL Adapter XTRA AK-4M/6F KS-NTS KY95-3 KS17-2 NW3A Z502U KS21-T KS17-S KCV100 SR9800 KY94 KS29 KSC-3L
Neu
Artikelnummer Z270M Z110L Z110W Z110J GTY3620034P0002 Z205B Z502U Z110U Z110H Z227E Z249A GTY3610094P01 Z229A Z110C
Produktdetailseite Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details
Stecktechnik 4 mm 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik 4 mm
Messleitung x x x x x x x x x x
Abgreifklemme x x x x x
Prüfspitze x x x x x x x x
Messleitungsverbinder x x x x
Werkstoff des Isoliermaterials Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit 20A 16A 16A 3A 1A 16A 16A 3A 3A 16A 16A
Messkreiskategorie CAT III CAT III CAT IV CAT IV CAT III CAT II CAT II CAT III CAT II CAT IV CAT IV

Dialog, Infos und Aktionen: