• Gossen Metrawatt
  • Camille Bauer

Technische Merkmale

SYSKON P3000 SYSKON P4500 SYSKON P1500 SYSKON P800 SYSKON P500
Artikelnummer K363A K364A K353A K347A K346A
Produktdetailseite Details Details Details Details Details
Rechnerstnittstelle
IEC-625/IEEE 488-Schnittstelle x x x x x
RS232 - Schnittstelle x x x x x
Schnittstelle USB x x x x x
Nenn-Ausgangsdaten
Spannungseinstellbereich 0V - 60V 0V - 60V 0V - 60V 0V - 60V 0V - 60V
Stromeinstellbereich 0A - 120A 0A - 180A 0A - 60A 0A - 40A 0A - 30A
Leistung 3000W 4500W 1500W 800W 500W

Dialog, Infos und Aktionen: